Premies beschermd onroerend erfgoed

Je kan een premie aanvragen voor het onderzoeken, onderhouden en restaureren van beschermd erfgoed bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Wil je weten welke werken in aanmerking komen? Vraag ons om advies. Denk eraan om een toelating of een omgevingsvergunning aan te vragen voor je werken.

Eenvoudige standaardpremie

Erfgoedpremie via eenvoudige standaardpremie  is gericht voor (periodieke) onderhoudswerken, beheerswerken en kleine totaalprojecten. Je kan maximaal een premie voor 250.000 euro aanvragen. Elk jaar kan je slechts één premie aanvragen per beschermd goed via deze premie. Het totaalbedrag is maximaal 500.000 euro op een periode van vijf jaar. Het is een snelle procedure met beperkte last. Bespreek je project op voorhand met de erfgoedconsulent.

Oproep

Erfgoedpremie via oproep focust op totaalprojecten. Wil je een beschermd pand of een beschermde site restaureren? Wil je een herbestemmingsproject realiseren binnen een beschermd pand? Dan kan je overwegen om deel te nemen aan één van de oproepen die jaarlijks uitgeschreven worden. Elke oproep legt een ander inhoudelijk accent. Ruim op voorhand worden de thema’s en budgetten meegegeven. Bespreek je project op voorhand met de erfgoedconsulent.

Bijzondere procedure

Erfgoedpremie volgens de bijzondere procedure liep tot 10 december 2020. Heb je een dossier ingediend? Wacht je op een toekenning en moeten de werken nog starten? Lees meer over het verdere verloop, wanneer je mag starten met de werken en hoe de premie wordt uitbetaald.

Beheerspremie varend erfgoed

Beheerspremie varend erfgoed  richt zich op alle maatregelen die het behoud van de erfgoedwaarden van beschermd varend erfgoed nastreven. Voorwaarde is wel dat ze zijn opgenomen in een goedgekeurde beheersprogramma. Ook maatregelen voor het actief in de vaart houden, het terug varend of het drijvend maken van het beschermde vaartuig komen in aanmerking. Bespreek de opmaak van een beheersprogramma op voorhand met de erfgoedconsulent.

Onderzoekspremie

Onderzoekspremie moedigt onderzoek aan naar beschermde goederen, goederen gelegen in een erfgoedlandschap of een op zichzelf staand deel daarvan. Per kalenderjaar mag je binnen elk van deze categorieën één onderzoekspremie aanvragen:

o    historisch (-archivalisch), bouwtechnisch en materiaaltechnisch onderzoek, stabiliteits-technisch voorafgaand onderzoek of archeologisch vooronderzoek met of zonder ingreep in de bodem

o    voorafgaand onderzoek naar de kwaliteit van houtige beplanting met erfgoedwaarde en de groeiplaats ervan, met inbegrip van de analyse van de impact van geplande werken

o    bestemmings- en herbestemmingsonderzoek

o    een energieaudit voor een beschermd monument

Bespreek je aanpak op voorhand met de erfgoedconsulent.