Skip to main content

Sinds 2004 zijn lokale besturen verplicht om een lijst op te maken met te bewaren graftekens. Bovendien zijn dit jaar de 50-jarige concessies, de vroeger eeuwigdurende, afgelopen. Indien de concessies niet worden vernieuwd, worden deze graftekens eigendom van het lokaal bestuur. Het bestuur is dan verantwoordelijk voor het onderhoud.

Het kwalitatief beheer en onderhoud van lokale begraafplaatsen vraagt de nodige deskundigheid en aanpak. Heel wat lokale besturen gaan hiermee aan de slag of willen dit in de toekomst doen. Om dit optimaal te ondersteunen, organiseert IOED IGEMO, in samenwerking met IOED Schelde-Durme en IOED Zuidrand, een digitale inspiratiereeks. Deze reeks focust zich op het huidige beleidskader, nieuwe tools en praktische tips van inventarisatie tot en met vergroening en ontsluiting van begraafplaatsen. Na afloop wordt in elke regio een plaatsbezoek georganiseerd.

Wat staat er op het programma?

  • 25 november 2021: inventariseren en waarderen;
  • 31 januari 2022: beheren en behouden;
  • 14 maart 2022: vergroenen, ontsluiten en economische baten;
  • April-juni 2022: bezoeken begraafplaats.

IOED Berg en Nete, IOED Rupelstreek en Regionaal Landschap Brabantse Kouters ondersteunen mee dit initiatief.

25 november 2021: inventariseren en waarderen

Deze eerste inspiratiesessie kan je integraal herbekijken door hier te klikken.

Ook een overzicht van de gegeven presentaties is beschikbaar:

  • Joeri Mertens, erfgoedonderzoeker bij het Agentschap onroerend erfgoed, deed de uiteenzetting “Onroerend funerair erfgoed: een waarde(n)vol onderdeel van het begraafplaatsbeheer”. Klik hier voor zijn presentatie.
  • Inge Baetens, directrice Erfpunt, deed de uiteenzetting “Aanpak traject funerair erfgoed”. Klik hier voor haar presentatie.
  • Julie Decat, deskundig medewerkster beleven Puurs-Sint-Amands, eindigde de eerste inspiratiesessie met haar uiteenzetting “Inventarisatie begraafplaats Sint-Amands”. Klik hier voor haar presentatie.

Een voorbeeld van een inventarisatiefiche graftekens (Erfpunt) vind je door hier te klikken.

31 januari 2022: beheren en behouden

Deze tweede inspiratiesessie kan je integraal herbekijken door hier te klikken

Ook een overzicht van de gegeven presentaties is beschikbaar: 

  • Geert Scheirlinckx, monumentenwachter bouwkunde/funerair erfgoed provincie Oost-Vlaanderen en Sjef Ketelslagers, monumentenwachter bouwkunde provincie Antwerpen, deden de uiteenzetting ‘Onderhoud van funerair erfgoed’. Klik hier voor hun presentatie.
  • Aike De Bin, master conservatie steen en steenachtige materie, werkleider team Beelden en Monumenten, Groep Intro vzw, eindigde de tweede inspiratiesessie met haar uiteenzetting ‘Aanpak funerair erfgoed, case begraafplaats Boechout’. Klik hier voor haar presentatie.  

Interessante publicaties Monumentenwacht:

Maart/april 2022: vergroenen, ontsluiten en economische baten 

Binnenkort kan je je voor deze derde inspiratiesessie inschrijven. 

Leave a Reply

error: Content is protected