Geplande vormingen

Binnenkort komt hier nog een geplande vorming te staan

Inspiratiereeks funerair erfgoed

Sinds 2004 zijn lokale besturen verplicht om een lijst op te maken met te bewaren graftekens. Bovendien zijn dit jaar de 50-jarige concessies, de vroeger eeuwigdurende, afgelopen. Indien de concessies niet worden vernieuwd, worden deze graftekens eigendom van het lokaal bestuur. Het bestuur is dan verantwoordelijk voor het onderhoud.

Het kwalitatief beheer en onderhoud van lokale begraafplaatsen vraagt de nodige deskundigheid en aanpak. Heel wat lokale besturen gaan hiermee aan de slag. Of willen dit in de toekomst doen. Om dit optimaal te ondersteunen, organiseert IOED IGEMO in samenwerking met IOED Schelde-Durme en IOED Zuidrand een digitale inspiratiereeks. Deze reeks focust zich op het huidige beleidskader, nieuwe tools en praktische tips van inventarisatie tot en met vergroening en ontsluiting van begraafplaatsen. Na afloop wordt in elke regio een plaatsbezoek georganiseerd.

De sessies zijn gepland op 25 november, 31 januari en 14 maart. De plaatsbezoeken vinden plaats in de lente van 2022.

Binnenkort komt hier nog een geplande vorming te staan

Heb je nood aan vorming rond een bepaald thema? Laat het ons weten.